Privacy & Cookie Policy

Privacy PeJediertotaal

Wij waarderen uw bezoek aan onze website en danken u voor uw vertrouwen.

De veiligheid van uw gegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid. 

Om uw bestelling goed te kunnen verwerken, worden de hiervoor noodzakelijke gegevens door ons opgeslagen en aan de betreffende leverancier doorgegeven. Mocht u uw gegevens kwijt zijn, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Wij sturen u graag een kopie van uw bestelling. Het doorgegeven van uw persoonlijke gegevens aan derden is in principe uitgesloten. 

Om kredietwaardigheid te controleren hebben wij - indien nodig - een uitwisseling van gegevens met andere dienstverlenende bedrijven zoals bijvoorbeeld kredietcontrolerende instanties. Hierbij houden wij rekening met uw te beschermen belangen en handhaven deze. 

U kunt ons toestemming geven om u van tijd tot tijd speciaal op u toegespitste productinformatie en aanbiedingen van PeJediertotaal te sturen, naar het door u opgegeven postadres of via e-mail, waarbij uw persoonlijke gegevens beschermd blijven. De mogelijkheid om ons deze toestemming te verlenen kunt u o.a. vinden bij het aanmeldingsproces tijdens uw eerste bestelling. 

Vertrouwen dankzij een hoge veiligheidsstandaard:

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Met PeJediertotaal niets aan het toeval overlaten:

Kort samengevat ziet onze veiligheidsgarantie er als volgt voor u uit: 

* Onze software, die de Secure Socket Layer (SSL) standaard gebruikt, versleutelt bij een bestelling uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, bankgegevens of creditcardnummer. SSL wordt door de meeste browsers ondersteund. Uw gegevens bereiken onze server in een voor onbevoegden onleesbare code. 

* Tot nu toe is bij geen enkele klant van PeJediertotaal schade opgetreden die terug te voeren zou zijn op illegaal gebruik van creditcard of bankgegevens. Zou het komen tot een geval van illegaal misbruik bij een aankoop op onze website, dan zijn - voor schade die groter is dan de 50,00 euro eigen risico - de creditcardmaatschappijen meestal aansprakelijk. Indien uw bank u verplicht dit eigen risico te betalen neemt PeJediertotaal gegarandeerd deze betaling van u over. Voorwaarde hiervoor is uiteraard dat u misbruik onmiddellijk meldt bij uw bank of creditcardmaatschappij.

Het gebruik van cookies:

Cookies zijn alfanumerieke identificeringstekens die wij via uw webbrowser op uw computer bewaren. De meeste e-commercesystemen zijn zonder het gebruik van cookies niet mogelijk. Zo wordt het gebruik van de virtuele winkelmand in de regel door middel van cookies gerealiseerd. 

In de PeJediertotaal shop wordt een permanente cookie geplaatst om de inhoud van het winkelwagentje tijdens de duur van uw inkoop te bewaren. Een permanente cookie wordt op de harde schijf van uw computer bewaard wanneer u uw browser sluit. Deze cookie kan bij het volgende bezoek aan de PeJediertotaal shop weer gelezen worden. Zonder deze permanente cookie kunnen geen artikelen aan het winkelwagentje worden toegevoegd, waardoor winkelen bij PeJediertotaal onmogelijk wordt. Het cookie dat door PeJediertotaal op uw harde schijf geplaatst is verzamelt uitsluitend gegevens die voor het gebruik van het winkelwagentje essentieel zijn. Verder wordt door ons geen andere informatie bewaard. 

Bij alle gangbare browsers kunt u in de opties de cookie-instellingen naar wens aanpassen. Meer informatie over hoe u de cookie-instellingen van uw browser kunt veranderen vindt u in onze techniek-hulp. 

Inzicht in uw persoonlijke gegevens:

Uw gegevens kunt u op elk gewenst moment via “mijn PeJediertotaal” na invoer van uw e-mailadres en wachtwoord inzien, veranderen of wissen. Indien u uw wachtwoord vergeten bent bieden wij u een speciale service: in “mijn PeJediertotaal” vindt u op de login-site een link “Bent u uw wachtwoord vergeten?”, die u naar de wachtwoordhulp leidt. Hier kunt u eenvoudig uw e-mailadres invullen waarna wij u per e-mail een vervangend wachtwoord toesturen. Dit proces is zonder risico, ook wanneer een onbevoegde persoon probeert aan uw gegevens te komen, omdat het vervangende wachtwoord in ieder geval aan uw persoonlijke e-mailadres gestuurd wordt waar alleen u toegang tot heeft.

Uw recht op informatie:

U heeft het recht om schriftelijke informatie van PeJediertotaal te verlangen over welke persoonlijke gegevens van u bij ons bewaard worden. Deze service is kosteloos. Nadat wij deze informatie naar u verzonden hebben zullen wij, indien door u gewenst en in zoverre toelaatbaar door de wet, deze informatie onmiddellijk aanpassen of wissen. Voor vragen rond het onderwerp privacy kunt u het beste via ons contactformulier contact met ons opnemen.

Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ('Google'). 

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres, waarbij vanwege hun anonimiteit met behulp van "anonymizeIp ()" de laatste 8 tekens niet worden overgebracht naar Google Analytics) wordt overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om website-exploitanten te rapporteren over de website-activiteiten en om verdere met website- en internetgebruik gerelateerde diensten aan te bieden. Indien nodig zal Google deze informatie aan derden doorgeven, als dit wettelijk vereist is of als derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 

U kunt het installeren van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar wij wijzen erop dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor is beschreven. Als u niet wilt dat informatie aan Google Analytics wordt doorgegeven, kunt u hier een deactiverings-add-on downloaden. 

Bedrijfsprivacy:

PeJediertotaal houdt rekening met de wettelijke verplichtingen. 
Al onze medewerkers zijn schriftelijk verplicht zich te houden aan de voorschriften en richtlijnen met betrekking tot de privacywetgeving en geheimhoudingsplicht. Bovendien worden de medewerkers van PeJediertotaal regelmatig bijgeschoold op dit gebied.


DISCLAIMER

 

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. PeJediertotaal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij PeJediertotaal of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan PeJediertotaal. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door PeJediertotaal.


Lijst van onze eigen cookies

Hieronder vind u een lijst van door ons geplaatste cookies. Dit betreft geen cookies van eventuele derde partijen zoals Google Analytics, KeenDelivery, uw betaalmethode of onze nieuwsbrief via Mailchimp.

Cookie NameCookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.